سریال قبله عالم
سریال خاتون

سریال زخم کاری

+
نگارخانه ابن سینا و برگزاری نمایشگاه تجرید خط
نگارخانه ها

نگارخانه ابن سینا و برگزاری نمایشگاه تجرید خط

نقش ورا : نمایشگاه «تجرید رنگ خط» که آثار حبیب بحرینی را به نمایش می گذارد از ۱۳ مرداد کار خود را در نگارخانه فرهنگسرای ابن‌سینا آغاز می‌ کند و تا ۱۸ مرداد ادامه می یابد.       در توضیح این نمایشگاه آمده است:
بالا